ENDEIT

toplo, ekonomično, lepo ...

Kaljeve peći

Kaljeve peći

Kaljeve peći spadaju u grupu tradicionalnih grejnih tela. Upotpunjene nizom savremenih tehnika grejanja i danas su zadržale izvornu prednost u odnosu na ostale peći. Akumulacijom i dugotrajnim zadržavanjem toplote znatno smanjuju potrošnju.

Izrađujemo, rekonstruisemo i adaptiramo klasične i unikatne kaljeve peći na čvrsto gorivo, gas i električnu energiju.

Naša zanatska radnja nudi različite vrste kaljevih peći koje bi, pored uštede, unele toplinu, lepotu i tradicionalni duh u vaš životni prostor.

KP 21
KP 21
KP 28
KP 28
KP 20
KP 20
KP 18
KP 18
KP 22
KP 22
KP 36
KP 36
KP 74
KP 74
KP 76
KP 76
KP 80
KP 80
KP 81
KP 81
KP 05
KP 28
KP 34
KP 34

SVE FOTOGRAFIJE SU NAŠI IZVEDENI RADOVI!